Comparable


Typologies


Uithoorn

Uithoorn

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie63,5%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid58,4%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur28,3%
HEconomische participatie49,9%
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie63,5%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid58,4%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur28,3%
HEconomische participatie49,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,8%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen32,8%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap24,2%
FHinder en calamiteiten35,3%
GLucht60,5%
ABodem50,8%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen32,8%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap24,2%
FHinder en calamiteiten35,3%
GLucht60,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis56,9%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis56,9%