Comparable


Typologies


Weesp

Weesp

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,0%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving68,0%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs66,4%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur74,2%
HEconomische participatie37,6%
AMaatschappelijke participatie46,0%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving68,0%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs66,4%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur74,2%
HEconomische participatie37,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater63,5%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap46,5%
FHinder en calamiteiten46,9%
GLucht53,8%
ABodem53,3%
BWater63,5%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap46,5%
FHinder en calamiteiten46,9%
GLucht53,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,7%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,7%
EKennis66,3%
AConcurrentievermogen46,7%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,7%
EKennis66,3%