Comparable


Typologies


Zandvoort

Zandvoort

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,7%
BPolitieke participatie60,6%
CWoonomgeving63,3%
DVeiligheid34,4%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur50,3%
HEconomische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie42,7%
BPolitieke participatie60,6%
CWoonomgeving63,3%
DVeiligheid34,4%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur50,3%
HEconomische participatie29,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,4%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap89,9%
FHinder en calamiteiten70,9%
GLucht70,6%
ABodem70,4%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap89,9%
FHinder en calamiteiten70,9%
GLucht70,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,3%
BArbeid34,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
EKennis33,8%
AConcurrentievermogen43,3%
BArbeid34,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
EKennis33,8%