Comparable


Typologies


Zaanstad

Zaanstad

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,3%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid43,6%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid46,7%
GKunst en cultuur47,5%
HEconomische participatie40,7%
AMaatschappelijke participatie38,3%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid43,6%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid46,7%
GKunst en cultuur47,5%
HEconomische participatie40,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,4%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen33,1%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap54,9%
FHinder en calamiteiten39,2%
GLucht55,4%
ABodem32,4%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen33,1%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap54,9%
FHinder en calamiteiten39,2%
GLucht55,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis42,9%