Comparable


Typologies


Alblasserdam

Alblasserdam

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,5%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving59,7%
DVeiligheid50,7%
EOnderwijs49,4%
FGezondheid46,8%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie36,5%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving59,7%
DVeiligheid50,7%
EOnderwijs49,4%
FGezondheid46,8%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,6%
BWater54,2%
CAfval en grondstoffen33,1%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap59,3%
FHinder en calamiteiten39,7%
GLucht44,2%
ABodem50,6%
BWater54,2%
CAfval en grondstoffen33,1%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap59,3%
FHinder en calamiteiten39,7%
GLucht44,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,1%
BArbeid53,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis41,6%
AConcurrentievermogen53,1%
BArbeid53,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis41,6%