Comparable


Typologies


Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,4%
BPolitieke participatie63,2%
CWoonomgeving58,6%
DVeiligheid47,8%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid50,9%
GKunst en cultuur36,7%
HEconomische participatie48,4%
AMaatschappelijke participatie50,4%
BPolitieke participatie63,2%
CWoonomgeving58,6%
DVeiligheid47,8%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid50,9%
GKunst en cultuur36,7%
HEconomische participatie48,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,9%
BWater57,1%
CAfval en grondstoffen38,2%
DEnergie48,8%
ENatuur en landschap37,2%
FHinder en calamiteiten41,2%
GLucht60,0%
ABodem39,9%
BWater57,1%
CAfval en grondstoffen38,2%
DEnergie48,8%
ENatuur en landschap37,2%
FHinder en calamiteiten41,2%
GLucht60,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid54,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,4%
EKennis48,3%
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid54,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,4%
EKennis48,3%