Comparable


Typologies


Barendrecht

Barendrecht

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,8%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving50,1%
DVeiligheid49,1%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid53,6%
GKunst en cultuur30,0%
HEconomische participatie55,3%
AMaatschappelijke participatie34,8%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving50,1%
DVeiligheid49,1%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid53,6%
GKunst en cultuur30,0%
HEconomische participatie55,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,0%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen23,1%
DEnergie48,7%
ENatuur en landschap36,1%
FHinder en calamiteiten50,5%
GLucht53,6%
ABodem49,0%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen23,1%
DEnergie48,7%
ENatuur en landschap36,1%
FHinder en calamiteiten50,5%
GLucht53,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,5%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,3%
EKennis46,0%
AConcurrentievermogen55,5%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,3%
EKennis46,0%