Comparable


Typologies


Drechterland

Drechterland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving50,4%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid63,6%
GKunst en cultuur31,8%
HEconomische participatie70,5%
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving50,4%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid63,6%
GKunst en cultuur31,8%
HEconomische participatie70,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,8%
BWater52,3%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie28,9%
ENatuur en landschap23,9%
FHinder en calamiteiten80,5%
GLucht51,1%
ABodem71,8%
BWater52,3%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie28,9%
ENatuur en landschap23,9%
FHinder en calamiteiten80,5%
GLucht51,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
EKennis40,6%
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
EKennis40,6%