Comparable


Typologies


Brielle

Brielle

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,9%
BPolitieke participatie48,6%
CWoonomgeving51,0%
DVeiligheid54,7%
EOnderwijs58,4%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur60,4%
HEconomische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie37,9%
BPolitieke participatie48,6%
CWoonomgeving51,0%
DVeiligheid54,7%
EOnderwijs58,4%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur60,4%
HEconomische participatie61,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,4%
BWater21,9%
CAfval en grondstoffen29,7%
DEnergie24,7%
ENatuur en landschap28,0%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht53,3%
ABodem65,4%
BWater21,9%
CAfval en grondstoffen29,7%
DEnergie24,7%
ENatuur en landschap28,0%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht53,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis38,2%
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis38,2%