Comparable


Typologies


Delft

Delft

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,5%
BPolitieke participatie66,2%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid34,0%
EOnderwijs60,0%
FGezondheid55,8%
GKunst en cultuur72,6%
HEconomische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie34,5%
BPolitieke participatie66,2%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid34,0%
EOnderwijs60,0%
FGezondheid55,8%
GKunst en cultuur72,6%
HEconomische participatie29,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,2%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen36,5%
DEnergie46,0%
ENatuur en landschap81,2%
FHinder en calamiteiten34,4%
GLucht59,6%
ABodem42,2%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen36,5%
DEnergie46,0%
ENatuur en landschap81,2%
FHinder en calamiteiten34,4%
GLucht59,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis72,5%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis72,5%