Comparable


Typologies


Dordrecht

Dordrecht

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,1%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid31,5%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid42,9%
GKunst en cultuur61,6%
HEconomische participatie26,6%
AMaatschappelijke participatie34,1%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid31,5%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid42,9%
GKunst en cultuur61,6%
HEconomische participatie26,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,2%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen30,7%
DEnergie46,9%
ENatuur en landschap67,8%
FHinder en calamiteiten41,1%
GLucht48,3%
ABodem46,2%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen30,7%
DEnergie46,9%
ENatuur en landschap67,8%
FHinder en calamiteiten41,1%
GLucht48,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
EKennis54,2%
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
EKennis54,2%