Comparable


Typologies


Gorinchem

Gorinchem

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving64,3%
DVeiligheid41,6%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid44,6%
GKunst en cultuur62,1%
HEconomische participatie31,1%
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving64,3%
DVeiligheid41,6%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid44,6%
GKunst en cultuur62,1%
HEconomische participatie31,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,9%
BWater52,5%
CAfval en grondstoffen33,0%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap57,4%
FHinder en calamiteiten36,0%
GLucht40,5%
ABodem39,9%
BWater52,5%
CAfval en grondstoffen33,0%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap57,4%
FHinder en calamiteiten36,0%
GLucht40,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis56,4%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis56,4%