Comparable


Typologies


's-Gravenhage (gemeente)

's-Gravenhage (gemeente)

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie25,6%
BPolitieke participatie55,6%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid30,7%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid44,2%
GKunst en cultuur63,9%
HEconomische participatie25,3%
AMaatschappelijke participatie25,6%
BPolitieke participatie55,6%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid30,7%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid44,2%
GKunst en cultuur63,9%
HEconomische participatie25,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem23,2%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen25,0%
DEnergie51,7%
ENatuur en landschap69,6%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht62,0%
ABodem23,2%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen25,0%
DEnergie51,7%
ENatuur en landschap69,6%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht62,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
EKennis55,1%
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
EKennis55,1%