Comparable


Typologies


Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie57,4%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid54,9%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid54,2%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie73,6%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie57,4%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid54,9%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid54,2%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie73,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,3%
BWater52,3%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht35,4%
ABodem46,3%
BWater52,3%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht35,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis38,8%
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis38,8%