Comparable


Typologies


Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,1%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs52,6%
FGezondheid44,8%
GKunst en cultuur52,1%
HEconomische participatie47,9%
AMaatschappelijke participatie38,1%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs52,6%
FGezondheid44,8%
GKunst en cultuur52,1%
HEconomische participatie47,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,5%
BWater24,0%
CAfval en grondstoffen25,3%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap24,3%
FHinder en calamiteiten48,0%
GLucht64,4%
ABodem52,5%
BWater24,0%
CAfval en grondstoffen25,3%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap24,3%
FHinder en calamiteiten48,0%
GLucht64,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis28,5%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis28,5%