Comparable


Typologies


Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,5%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs54,4%
FGezondheid57,0%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie46,5%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs54,4%
FGezondheid57,0%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie64,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,5%
BWater56,6%
CAfval en grondstoffen25,0%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap50,6%
FHinder en calamiteiten47,9%
GLucht60,5%
ABodem56,5%
BWater56,6%
CAfval en grondstoffen25,0%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap50,6%
FHinder en calamiteiten47,9%
GLucht60,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid54,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis52,6%
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid54,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis52,6%