Comparable


Typologies


Stede Broec

Stede Broec

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur25,3%
HEconomische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur25,3%
HEconomische participatie60,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,8%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen47,3%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap45,7%
FHinder en calamiteiten58,1%
GLucht70,3%
ABodem58,8%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen47,3%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap45,7%
FHinder en calamiteiten58,1%
GLucht70,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid43,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,4%
EKennis20,0%
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid43,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,4%
EKennis20,0%