Comparable


Typologies


Hillegom

Hillegom

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,7%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid44,9%
EOnderwijs63,8%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur31,4%
HEconomische participatie60,2%
AMaatschappelijke participatie49,7%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid44,9%
EOnderwijs63,8%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur31,4%
HEconomische participatie60,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,7%
BWater75,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap42,5%
FHinder en calamiteiten36,1%
GLucht66,8%
ABodem53,7%
BWater75,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap42,5%
FHinder en calamiteiten36,1%
GLucht66,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,7%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis50,9%
AConcurrentievermogen53,7%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis50,9%