Comparable


Typologies


Katwijk

Katwijk

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid52,9%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur45,3%
HEconomische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid52,9%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur45,3%
HEconomische participatie63,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,9%
BWater51,6%
CAfval en grondstoffen41,6%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap54,4%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht66,6%
ABodem43,9%
BWater51,6%
CAfval en grondstoffen41,6%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap54,4%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht66,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid57,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis37,1%
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid57,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis37,1%