Comparable


Typologies


Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,5%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs51,6%
FGezondheid50,9%
GKunst en cultuur37,2%
HEconomische participatie45,9%
AMaatschappelijke participatie35,5%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs51,6%
FGezondheid50,9%
GKunst en cultuur37,2%
HEconomische participatie45,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater41,4%
CAfval en grondstoffen39,5%
DEnergie46,4%
ENatuur en landschap45,6%
FHinder en calamiteiten48,1%
GLucht56,6%
ABodem53,3%
BWater41,4%
CAfval en grondstoffen39,5%
DEnergie46,4%
ENatuur en landschap45,6%
FHinder en calamiteiten48,1%
GLucht56,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
EKennis38,7%
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
EKennis38,7%