Comparable


Typologies


Leiden

Leiden

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,4%
BPolitieke participatie67,9%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid32,7%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid56,5%
GKunst en cultuur73,7%
HEconomische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie36,4%
BPolitieke participatie67,9%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid32,7%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid56,5%
GKunst en cultuur73,7%
HEconomische participatie30,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem30,0%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie51,1%
ENatuur en landschap60,8%
FHinder en calamiteiten32,2%
GLucht60,8%
ABodem30,0%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie51,1%
ENatuur en landschap60,8%
FHinder en calamiteiten32,2%
GLucht60,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid66,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,7%
EKennis73,9%
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid66,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,7%
EKennis73,9%