Comparable


Typologies


Leiderdorp

Leiderdorp

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie64,4%
CWoonomgeving57,4%
DVeiligheid50,1%
EOnderwijs62,2%
FGezondheid57,5%
GKunst en cultuur42,1%
HEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie64,4%
CWoonomgeving57,4%
DVeiligheid50,1%
EOnderwijs62,2%
FGezondheid57,5%
GKunst en cultuur42,1%
HEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,8%
BWater58,1%
CAfval en grondstoffen35,5%
DEnergie48,7%
ENatuur en landschap35,4%
FHinder en calamiteiten38,8%
GLucht60,8%
ABodem46,8%
BWater58,1%
CAfval en grondstoffen35,5%
DEnergie48,7%
ENatuur en landschap35,4%
FHinder en calamiteiten38,8%
GLucht60,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,9%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,3%
EKennis49,6%
AConcurrentievermogen47,9%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,3%
EKennis49,6%