Comparable


Typologies


Lisse

Lisse

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs63,6%
FGezondheid60,2%
GKunst en cultuur51,2%
HEconomische participatie54,2%
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs63,6%
FGezondheid60,2%
GKunst en cultuur51,2%
HEconomische participatie54,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,2%
BWater62,1%
CAfval en grondstoffen68,4%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap50,2%
FHinder en calamiteiten38,9%
GLucht66,9%
ABodem58,2%
BWater62,1%
CAfval en grondstoffen68,4%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap50,2%
FHinder en calamiteiten38,9%
GLucht66,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
EKennis46,0%
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
EKennis46,0%