Comparable


Typologies


Maassluis

Maassluis

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie33,1%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid45,5%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur61,4%
HEconomische participatie42,0%
AMaatschappelijke participatie33,1%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid45,5%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur61,4%
HEconomische participatie42,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,7%
BWater45,4%
CAfval en grondstoffen26,3%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap52,7%
FHinder en calamiteiten43,0%
GLucht65,2%
ABodem51,7%
BWater45,4%
CAfval en grondstoffen26,3%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap52,7%
FHinder en calamiteiten43,0%
GLucht65,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,4%
BArbeid40,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis39,4%
AConcurrentievermogen49,4%
BArbeid40,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis39,4%