Comparable


Typologies


Nieuwkoop

Nieuwkoop

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie55,9%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid61,1%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid54,2%
GKunst en cultuur27,4%
HEconomische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie55,9%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid61,1%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid54,2%
GKunst en cultuur27,4%
HEconomische participatie62,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,6%
BWater45,3%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie26,0%
ENatuur en landschap59,8%
FHinder en calamiteiten60,5%
GLucht50,2%
ABodem63,6%
BWater45,3%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie26,0%
ENatuur en landschap59,8%
FHinder en calamiteiten60,5%
GLucht50,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,7%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis44,2%
AConcurrentievermogen46,7%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis44,2%