Comparable


Typologies


Noordwijk

Noordwijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie64,6%
CWoonomgeving58,5%
DVeiligheid41,9%
EOnderwijs58,2%
FGezondheid55,4%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie52,7%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie64,6%
CWoonomgeving58,5%
DVeiligheid41,9%
EOnderwijs58,2%
FGezondheid55,4%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie52,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,1%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap68,1%
FHinder en calamiteiten52,7%
GLucht64,5%
ABodem53,1%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap68,1%
FHinder en calamiteiten52,7%
GLucht64,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,6%
EKennis51,1%
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,6%
EKennis51,1%