Comparable


Typologies


Oudewater

Oudewater

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,3%
BPolitieke participatie67,6%
CWoonomgeving48,1%
DVeiligheid63,4%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur57,9%
HEconomische participatie60,9%
AMaatschappelijke participatie59,3%
BPolitieke participatie67,6%
CWoonomgeving48,1%
DVeiligheid63,4%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur57,9%
HEconomische participatie60,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,7%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen35,7%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap41,3%
FHinder en calamiteiten65,1%
GLucht49,9%
ABodem71,7%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen35,7%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap41,3%
FHinder en calamiteiten65,1%
GLucht49,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,3%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden28,8%
EKennis38,4%
AConcurrentievermogen57,3%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden28,8%
EKennis38,4%