Comparable


Typologies


Papendrecht

Papendrecht

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,1%
BPolitieke participatie51,6%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur29,8%
HEconomische participatie57,0%
AMaatschappelijke participatie43,1%
BPolitieke participatie51,6%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur29,8%
HEconomische participatie57,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,0%
BWater56,5%
CAfval en grondstoffen26,9%
DEnergie49,9%
ENatuur en landschap50,4%
FHinder en calamiteiten45,6%
GLucht48,2%
ABodem44,0%
BWater56,5%
CAfval en grondstoffen26,9%
DEnergie49,9%
ENatuur en landschap50,4%
FHinder en calamiteiten45,6%
GLucht48,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid50,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis39,1%
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid50,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis39,1%