Comparable


Typologies


Ridderkerk

Ridderkerk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,9%
BPolitieke participatie49,4%
CWoonomgeving63,0%
DVeiligheid45,3%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid45,6%
GKunst en cultuur39,2%
HEconomische participatie53,1%
AMaatschappelijke participatie35,9%
BPolitieke participatie49,4%
CWoonomgeving63,0%
DVeiligheid45,3%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid45,6%
GKunst en cultuur39,2%
HEconomische participatie53,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,9%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen28,0%
DEnergie42,0%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten51,6%
GLucht50,0%
ABodem47,9%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen28,0%
DEnergie42,0%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten51,6%
GLucht50,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis40,6%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis40,6%