Comparable


Typologies


Rotterdam

Rotterdam

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie26,3%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid29,2%
EOnderwijs51,4%
FGezondheid41,6%
GKunst en cultuur52,6%
HEconomische participatie24,8%
AMaatschappelijke participatie26,3%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid29,2%
EOnderwijs51,4%
FGezondheid41,6%
GKunst en cultuur52,6%
HEconomische participatie24,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem25,4%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen30,0%
DEnergie43,0%
ENatuur en landschap39,2%
FHinder en calamiteiten35,5%
GLucht29,9%
ABodem25,4%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen30,0%
DEnergie43,0%
ENatuur en landschap39,2%
FHinder en calamiteiten35,5%
GLucht29,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis66,4%
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis66,4%