Comparable


Typologies


Rijswijk (ZH.)

Rijswijk (ZH.)

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,6%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid31,9%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid45,7%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie29,0%
AMaatschappelijke participatie44,6%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid31,9%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid45,7%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie29,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,1%
BWater38,3%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie49,6%
ENatuur en landschap73,0%
FHinder en calamiteiten36,8%
GLucht61,5%
ABodem40,1%
BWater38,3%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie49,6%
ENatuur en landschap73,0%
FHinder en calamiteiten36,8%
GLucht61,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,8%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis60,0%
AConcurrentievermogen44,8%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis60,0%