Comparable


Typologies


Sliedrecht

Sliedrecht

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid44,1%
GKunst en cultuur33,7%
HEconomische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid44,1%
GKunst en cultuur33,7%
HEconomische participatie57,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,1%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen37,7%
DEnergie50,1%
ENatuur en landschap44,6%
FHinder en calamiteiten40,9%
GLucht55,8%
ABodem50,1%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen37,7%
DEnergie50,1%
ENatuur en landschap44,6%
FHinder en calamiteiten40,9%
GLucht55,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,9%
EKennis43,5%
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,9%
EKennis43,5%