Comparable


Typologies


Albrandswaard

Albrandswaard

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,1%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid50,1%
EOnderwijs49,2%
FGezondheid49,6%
GKunst en cultuur33,3%
HEconomische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie35,1%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid50,1%
EOnderwijs49,2%
FGezondheid49,6%
GKunst en cultuur33,3%
HEconomische participatie52,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,6%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie44,3%
ENatuur en landschap41,7%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht45,9%
ABodem57,6%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie44,3%
ENatuur en landschap41,7%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht45,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid56,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
EKennis36,4%
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid56,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
EKennis36,4%