Comparable


Typologies


Westvoorne

Westvoorne

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,6%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving44,5%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs52,2%
FGezondheid48,9%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie39,6%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving44,5%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs52,2%
FGezondheid48,9%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie57,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,9%
BWater30,3%
CAfval en grondstoffen32,1%
DEnergie19,4%
ENatuur en landschap77,9%
FHinder en calamiteiten64,5%
GLucht52,7%
ABodem77,9%
BWater30,3%
CAfval en grondstoffen32,1%
DEnergie19,4%
ENatuur en landschap77,9%
FHinder en calamiteiten64,5%
GLucht52,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,6%
BArbeid44,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
EKennis37,3%
AConcurrentievermogen46,6%
BArbeid44,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
EKennis37,3%