Comparable


Typologies


Voorschoten

Voorschoten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie66,3%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid53,0%
EOnderwijs60,5%
FGezondheid58,9%
GKunst en cultuur71,5%
HEconomische participatie52,2%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie66,3%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid53,0%
EOnderwijs60,5%
FGezondheid58,9%
GKunst en cultuur71,5%
HEconomische participatie52,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,7%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen40,1%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap73,7%
FHinder en calamiteiten43,4%
GLucht68,3%
ABodem52,7%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen40,1%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap73,7%
FHinder en calamiteiten43,4%
GLucht68,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,1%
EKennis44,8%
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,1%
EKennis44,8%