Comparable


Typologies


Wassenaar

Wassenaar

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,3%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving44,7%
DVeiligheid53,5%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid61,9%
GKunst en cultuur67,4%
HEconomische participatie45,4%
AMaatschappelijke participatie46,3%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving44,7%
DVeiligheid53,5%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid61,9%
GKunst en cultuur67,4%
HEconomische participatie45,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,6%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen38,6%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap88,4%
FHinder en calamiteiten63,1%
GLucht57,3%
ABodem71,6%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen38,6%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap88,4%
FHinder en calamiteiten63,1%
GLucht57,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis44,6%
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis44,6%