Comparable


Typologies


Woerden

Woerden

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie71,4%
CWoonomgeving53,8%
DVeiligheid52,4%
EOnderwijs67,8%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur42,8%
HEconomische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie71,4%
CWoonomgeving53,8%
DVeiligheid52,4%
EOnderwijs67,8%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur42,8%
HEconomische participatie55,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,1%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen48,6%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap60,7%
FHinder en calamiteiten51,7%
GLucht38,3%
ABodem48,1%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen48,6%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap60,7%
FHinder en calamiteiten51,7%
GLucht38,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis53,3%
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis53,3%