Comparable


Typologies


Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie65,4%
CWoonomgeving54,9%
DVeiligheid54,6%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid60,7%
GKunst en cultuur39,3%
HEconomische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie65,4%
CWoonomgeving54,9%
DVeiligheid54,6%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid60,7%
GKunst en cultuur39,3%
HEconomische participatie62,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,7%
BWater37,2%
CAfval en grondstoffen62,5%
DEnergie43,1%
ENatuur en landschap44,3%
FHinder en calamiteiten44,4%
GLucht40,4%
ABodem65,7%
BWater37,2%
CAfval en grondstoffen62,5%
DEnergie43,1%
ENatuur en landschap44,3%
FHinder en calamiteiten44,4%
GLucht40,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid64,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,9%
EKennis39,9%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid64,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,9%
EKennis39,9%