Comparable


Typologies


Zwijndrecht

Zwijndrecht

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,7%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving63,5%
DVeiligheid43,0%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid44,7%
GKunst en cultuur34,4%
HEconomische participatie33,4%
AMaatschappelijke participatie42,7%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving63,5%
DVeiligheid43,0%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid44,7%
GKunst en cultuur34,4%
HEconomische participatie33,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,2%
BWater57,3%
CAfval en grondstoffen32,7%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap42,5%
FHinder en calamiteiten43,2%
GLucht49,2%
ABodem39,2%
BWater57,3%
CAfval en grondstoffen32,7%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap42,5%
FHinder en calamiteiten43,2%
GLucht49,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid45,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis37,0%
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid45,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis37,0%