Comparable


Typologies


Borsele

Borsele

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,8%
BPolitieke participatie59,1%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur33,0%
HEconomische participatie70,0%
AMaatschappelijke participatie48,8%
BPolitieke participatie59,1%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur33,0%
HEconomische participatie70,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,6%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap44,3%
FHinder en calamiteiten68,3%
GLucht34,4%
ABodem80,6%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap44,3%
FHinder en calamiteiten68,3%
GLucht34,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid52,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis24,6%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid52,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis24,6%