Comparable


Typologies


Goes

Goes

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid42,7%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid44,4%
GKunst en cultuur49,4%
HEconomische participatie41,3%
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid42,7%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid44,4%
GKunst en cultuur49,4%
HEconomische participatie41,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,2%
BWater60,7%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie46,3%
ENatuur en landschap47,1%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht54,7%
ABodem76,2%
BWater60,7%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie46,3%
ENatuur en landschap47,1%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht54,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid55,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
EKennis38,8%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid55,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
EKennis38,8%