Comparable


Typologies


West Maas en Waal

West Maas en Waal

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving43,0%
DVeiligheid67,1%
EOnderwijs59,5%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur39,1%
HEconomische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving43,0%
DVeiligheid67,1%
EOnderwijs59,5%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur39,1%
HEconomische participatie55,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,3%
BWater49,8%
CAfval en grondstoffen49,0%
DEnergie36,2%
ENatuur en landschap29,7%
FHinder en calamiteiten66,0%
GLucht35,1%
ABodem64,3%
BWater49,8%
CAfval en grondstoffen49,0%
DEnergie36,2%
ENatuur en landschap29,7%
FHinder en calamiteiten66,0%
GLucht35,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,6%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis48,6%
AConcurrentievermogen45,6%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis48,6%