Comparable


Typologies


Hulst

Hulst

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs52,1%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs52,1%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie51,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,3%
BWater54,2%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap36,1%
FHinder en calamiteiten78,7%
GLucht35,9%
ABodem78,3%
BWater54,2%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap36,1%
FHinder en calamiteiten78,7%
GLucht35,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,2%
BArbeid40,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis39,1%
AConcurrentievermogen47,2%
BArbeid40,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis39,1%