Comparable


Typologies


Kapelle

Kapelle

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie63,7%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid56,7%
EOnderwijs60,4%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie72,3%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie63,7%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid56,7%
EOnderwijs60,4%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie72,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,3%
BWater47,9%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap39,4%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht39,6%
ABodem69,3%
BWater47,9%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap39,4%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht39,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
EKennis37,4%
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
EKennis37,4%