Comparable


Typologies


Middelburg (Z.)

Middelburg (Z.)

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie58,4%
CWoonomgeving64,4%
DVeiligheid43,4%
EOnderwijs61,4%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur67,3%
HEconomische participatie33,5%
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie58,4%
CWoonomgeving64,4%
DVeiligheid43,4%
EOnderwijs61,4%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur67,3%
HEconomische participatie33,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,4%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen36,5%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap52,2%
FHinder en calamiteiten39,0%
GLucht61,9%
ABodem65,4%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen36,5%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap52,2%
FHinder en calamiteiten39,0%
GLucht61,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,2%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
EKennis50,4%
AConcurrentievermogen47,2%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
EKennis50,4%