Comparable


Typologies


Terneuzen

Terneuzen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,2%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving58,7%
DVeiligheid44,7%
EOnderwijs47,6%
FGezondheid42,6%
GKunst en cultuur33,4%
HEconomische participatie38,2%
AMaatschappelijke participatie40,2%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving58,7%
DVeiligheid44,7%
EOnderwijs47,6%
FGezondheid42,6%
GKunst en cultuur33,4%
HEconomische participatie38,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,3%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie27,5%
ENatuur en landschap38,5%
FHinder en calamiteiten48,7%
GLucht28,4%
ABodem72,3%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie27,5%
ENatuur en landschap38,5%
FHinder en calamiteiten48,7%
GLucht28,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,3%
EKennis36,4%
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,3%
EKennis36,4%