Comparable


Typologies


Tholen

Tholen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,4%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving48,7%
DVeiligheid57,6%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid47,1%
GKunst en cultuur27,5%
HEconomische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie45,4%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving48,7%
DVeiligheid57,6%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid47,1%
GKunst en cultuur27,5%
HEconomische participatie59,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,7%
BWater64,4%
CAfval en grondstoffen27,6%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap38,7%
FHinder en calamiteiten81,7%
GLucht36,4%
ABodem80,7%
BWater64,4%
CAfval en grondstoffen27,6%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap38,7%
FHinder en calamiteiten81,7%
GLucht36,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
EKennis23,6%
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
EKennis23,6%