Comparable


Typologies


Veere

Veere

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie64,1%
CWoonomgeving45,7%
DVeiligheid53,8%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid61,8%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie64,1%
CWoonomgeving45,7%
DVeiligheid53,8%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid61,8%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie62,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem84,1%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen46,6%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap52,3%
FHinder en calamiteiten68,2%
GLucht46,7%
ABodem84,1%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen46,6%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap52,3%
FHinder en calamiteiten68,2%
GLucht46,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,9%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,4%
EKennis25,6%
AConcurrentievermogen49,9%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,4%
EKennis25,6%