Comparable


Typologies


Vlissingen

Vlissingen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,8%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving62,0%
DVeiligheid38,1%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid49,7%
GKunst en cultuur51,2%
HEconomische participatie27,3%
AMaatschappelijke participatie40,8%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving62,0%
DVeiligheid38,1%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid49,7%
GKunst en cultuur51,2%
HEconomische participatie27,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater48,3%
CAfval en grondstoffen24,0%
DEnergie44,9%
ENatuur en landschap52,6%
FHinder en calamiteiten31,0%
GLucht35,4%
ABodem53,3%
BWater48,3%
CAfval en grondstoffen24,0%
DEnergie44,9%
ENatuur en landschap52,6%
FHinder en calamiteiten31,0%
GLucht35,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid42,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
EKennis38,7%
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid42,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
EKennis38,7%