Comparable


Typologies


De Ronde Venen

De Ronde Venen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,2%
BPolitieke participatie65,3%
CWoonomgeving51,5%
DVeiligheid61,2%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid57,7%
GKunst en cultuur41,0%
HEconomische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie55,2%
BPolitieke participatie65,3%
CWoonomgeving51,5%
DVeiligheid61,2%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid57,7%
GKunst en cultuur41,0%
HEconomische participatie55,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,8%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen45,2%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap56,1%
FHinder en calamiteiten51,4%
GLucht38,9%
ABodem59,8%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen45,2%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap56,1%
FHinder en calamiteiten51,4%
GLucht38,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis60,5%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis60,5%